Profesionalizácia a inštitucionalizácia mediácie PDF

Valborberatrail.it Profesionalizácia a inštitucionalizácia mediácie Image
ISBN 9788097161644
NÁZEV SOUBORU Profesionalizácia a inštitucionalizácia mediácie.pdf
DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2016
AUTOR Ernest Kováč
VELIKOST SOUBORU 3,36 MB
POPIS
Zborník z III. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie Profesionalizácia a inštitucionalizácia mediácie prináša príspevky autorov z oblasti školskej, spirituálnej, medzikulturálnej, ale aj restoratívnej justície a alternatívnych trestoch. Originalita jednotlivých príspevkov spočíva v ich orientácii na rizikové cieľové skupiny (rodina po rozvode, delikventi, zdravotne postihnutí jedinci, marginalizovaní Rómovia ... .Je stále zrejmejšie, že mediácia sa v širšom chápaní stáva praktickým nástrojom riešenia problémov už takmer všetkých tzv. pomáhajúcich profesií a dávno prekročila svoj tieň „doplnkovej a preventívnej“ činnosti súdov bez toho, aby sa obsahovo vyprázdnila a stratila svoje najdôležitejšie rysy.
Profesionalizácia a inštitucionalizácia mediácie je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Ernest Kováč. Přečtěte si s námi knihu Profesionalizácia a inštitucionalizácia mediácie na valborberatrail.it

Profesionalizácia a inštitucionalizácia mediácie III. ročník ktorá sa bude konať dňa 08.-09. 04. 2016 v Modre Hotel Sebastian . ... Legislatívna úprava mediácie - nový zákon o mediácii. Etické a morálne aspekty v mediácii Kredibilita mediátora pre výkon mediácie

Zborník z I ročníka medzinárodného odborného sympózia Mediácia na pulze času prináša príspevky účastníkov sympózia z rôzneho uhla pohľadu pri príležitosti 15 výročia mediácie na Slovensku Názorová pluralita domácich a zahraničných autorov vo svojej multidisciplinárnoti dáva čitateľovi široký prehľad o mediácii a uplatnenie mediácie v praxi Príspevky nie ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY
Humor sbližuje
Aktualizácia II/1 2016
Bylinky
Tatry a okolie
Môj prvý anglicko-slovenský slovník
Sladké Poklady české a moravské kuchyně
Veľký slovensko-ruský slovník 2.
Metodické materiály pro výuku památkové péče
Vražda mezi námi
Děsivý obraz
Krásné vlasy!
Potence
Gnose v aktuálním zjevení
Macík ide spinkať
Itálie